ue

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Poprawa jakości oferty turystycznej Hoteliku Skalnego w Szczyrku

Hotelik SKALNY

Grygorcewicz Karol, Grygorcewicz Artur, Grygorcewicz Klaudia S.C.

Wartość projektu – 206 763,00 PLN

Wartość dofinansowania – 97 260,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl