Dofinansowanie - Hotel Skalny w Szczyrku

 

Skalny s.c. realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. Rozbudowa hotelu o kręgielnię i Spa w Szczyrku.

Celem strategicznym projektu jest rozwój firmy i utrzymanie jej
konkurencyjności poprzez rozbudowę części rekreacyjno – wypoczynkowej hotelu.


Dofinansowanie projektu: 798 864,00 PLN.